CÂU LẠC BỘ AN TOÀN THÔNG TIN

TRÌNH BÀY: VÕ NGỌC TẤN PHƯỚC


BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐẠI BẢN DOANH
PHÒNG B1.9
Một số hình ảnh tại B1.9
  • TS. Lê Trọng Ngọc
  • ThS. Nguyễn Hòa
  • ThS. Mai Xuân Phú
  • ThS. Đặng Thanh Bình
  • TS. Lê Nhật Duy
  • ThS. Nguyễn Phúc Hưng
  • ThS. Võ Ngọc Tấn Phước
  • KS. Phạm Tấn Phong, KS. Phạm Văn Duẩn, SV. Vũ An Khang


Củng cố kiến thức nghề nghiệp
  • An toàn thông tin + Hệ thống mạng => An ninh mạng
  • An toàn thông tin + Phát triển phần mềm => Phát triển phần mềm an toàn
Luyện thi ATTTNghiên cứu khoa học Hội nghị khoa học trẻ


Chúng tôi luôn chào đón bạn => phuoccse.com/attt