Hack by dhhttt12a hihi

Trang web này được xây dựng với mục đích hỗ trợ sinh viên tự học tại nhà. Nội dung được giới thiệu chủ yếu là các bài giảng kỹ thuât được quay video, hay một số bài viết về công nghệ.

Để tận dụng một số kiến thức nghiên cứu được phục vụ chính cho công tác giảng dạy chúng tôi có thể nhận gia công những dự án phần mềm/website nhỏ lẻ.
Các dự án chúng tôi có thể làm tốt bao gồm:
 • Phần mềm quản lý
 • Website cơ quan
 • Website thương mại điện tử
 • Giải pháp bán hàng online (website kết hợp phần mềm)...
Trường hợp các bạn mới bắt đầu kinh doanh... đừng ngại, chúng tôi sẽ không nhận thù lao ngay, chúng tôi sẽ nhận thù lao dựa trên lợi nhuận các bạn kiếm được bằng % các đơn hàng mà bạn nhận được thông qua hệ thống bán hàng của chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi: email: phuoccse@gmail.com điện thoại: 0989210234 (tiếng Anh giao tiếp cơ bản) hoặc email: hai.lx197@gmail.com điện thoại: 0975772282, dự án phần mềm của bạn sẽ được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia có trình độ thạc sĩ, lập trình viên có trình độ kỹ sư hoặc các sinh viên có năng lực chuyên môn tốt được đào tạo tại Đại học Công Nghiệp Tp.HCM, nhưng trên hết các bạn sẽ hài lòng về thái độ làm việc của chúng tôi.
Bạn giúp chúng tôi để chúng tôi giúp bạn nhiều hơn, xin trân trọng cảm ơn.

Hacker

 • PHP bài 1

  PHP bài 1

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình web bằng PHP
  Xem / View

 • PHP bài 5

  PHP bài 5

  Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu xuất sản phẩm
  Xem / View

 • ASP MVC Bài 1

  ASP MVC Bài 1

  Sử dụng giao diện trong ASP MVC
  Xem / View

 • Tạo hàm băm MD5 trong Java

  Tạo hàm băm MD5 trong Java

  Tạo hàm băm MD5 đồng bộ trong Java và PHP
  Xem / View

 • asp net code tay bài 1

  asp net code tay bài 1

  asp net load dữ liệu từ csdl code tay
  Xem / View

 • Style trong Word

  Style trong Word

  Soạn đồ án, luận văn sử dụng Style
  Xem / View

 • Hệ thống quản lý đồ án của khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

  Hệ thống quản lý đồ án của khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

  Giới thiệu về hệ thống quản lý đồ án của khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp Tp.HCM
  Xem / View

 • Phần mềm luyện đánh máy

  Phần mềm luyện đánh máy

  Phần mềm luyện đánh máy
  Xem / View