Style trong Word

Yêu cầu bài tập

Sử dụng Style trong Microsoft Word để định dạng nhanh nội dung tài liệu và phát sinh mục lục tự động

Thực hiện

I. Tổng quan

Đôi khi chúng ta phải soạn các báo cáo như báo cáo đồ án, luận văn... với số lượng khá nhiều các trang cần định dạng sẽ làm chúng ta mất nhiều thời gian. Đôi khi do ít tìm hiểu thông tin làm cho các định dạng hoàn chỉnh của mình không đúng chuẩn vậy là thêm một lần nữa lại mất thời gian định dạng lại. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn một phương pháp sử dụng Style trong Word để định dạng nhanh tài liệu đồng thời phát sinh mục lục một cách tự động giúp giảm bớt thời dạng định dạng văn bản.

II. Thực hiện

1. Chuẩn bị

Bước 1: nhập dữ liệu thô
Bước 2: sao chép định dạng vào Style
Bước 3: định dạng toàn bộ dữ liệu bằng Style
Bước 4: phát sinh mục lục tự động

2. Video hướng dẫn chi tiếtChúc học tốt.