Hệ thống quản lý đồ án của khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

I. Giới thiệu hệ thống phần mềm quản lý đồ án

Trước thực trạng chung của sinh viên là khó khăn trong khâu nhận đề tài để thực hiện đồ án tốt nghiệp đặc biệt với những khoa có lượng sinh viên lớn nên khoa CNTT đã nghiên cứu xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quản lý đồ án từ năm 2012 đến nay với mỗi đợt (học kỳ) có đến hàng ngàn sinh viên sử dụng hệ thống.

Hệ thống quản lý đồ án của khoa là một hệ thống khép kín từ khâu giảng viên đăng ký đề tài hướng dẫn -> chủ nhiệm bộ môn duyệt đề tài -> sinh viên chỉ được đăng ký các đề tài đã được phê duyệt đủ điều kiện hướng dẫn -> sinh viên đăng ký đề tài -> phân công giảng viên phản biện -> nhập điểm hướng dẫn và phản biện -> [thành lập hội đồng phản biện] -> xuất điểm tổng kết và nhập vào hệ thống quản lý điểm chung của trường (HUIEDU).

II. Quy trình thực hiện đồ án

quản lý đồ án

Lưu ý: do chuyển từ 3 học kỳ/năm thành 2 học kỳ/năm nên thời gian làm đồ án được tăng lên khá nhiều chứ không còn 8 tuần như trên.

III. Đăng ký đề tài

Trang web đăng ký đồ án dành cho sinh viên - link trang web