PHP bài 3

Yêu cầu:

Nhúng menu từ một menu mẫu được download trên mạng vào Website

Thực hiện:

I. Giới thiệu

Về mặt thiết kế Website, một trang web được xem là đẹp thì ngoài bố cụ thiết kế, màu sắc, các điểm nhấn... còn phải kể đến yếu tố quan trọng là menu. Thường thì các menu sẽ được chúng ta tự thiết kế, tuy nhiên trong bài này tôi sẽ giới thiệu phương pháp nhúng các bộ menu được download trên mạng internet cụ thể là trang cssmenumaker. Site menu được cung cấp bởi cssmenumaker thường là một site gồm file html để thực thi kết quả, file css định dạng cho menu (trong trường hợp bạn custom lại menu thì file css là file mà các bạn sẽ sửa chữa nhiều nhất) và thư mục chứa tài nguyên kèm theo menu thường là hình ảnh.

II. Thực hiện

1. Chuẩn bị
  • Download menu từ trang cssmenumaker hoặc các trang web khác
  • Giải nén và xem cấu trúc, thông thường các bạn sẽ thấy nội dung gồm file html, css, có thể có jquery hoặc file javascript, hình ảnh.
2. Thực hiện

  • Copy nội dung thường là ID, trong một số trường hợp có thể là class trong trang html qua trang php đang cần gắn menu
  • Copy toàn bộ nội dung trong file css qua file css của project php
  • Copy hình ảnh (nếu có) qua file hình ảnh / tài nguyên của project php
  • Hiệu chỉnh trong file css đường dẫn đến hình ảnh (nếu có) vì cấu trúc file có thể đã bị thay đổi
  • Hiệu chỉnh kích thước phân vùng hoặc css của menu để có kết quả hiển thị tốt nhất
3. Video hướng dẫn chi tiết4. Kết quả

Kết quả php bài 3


Chúc các bạn học tập tốt.