ASP MVC Bài 1

Yêu cầu:

Sử dụng project html được thiết kế sẵn đề làm giao diện cho Website ASP MVC.

Thực hiện:

I. Giới thiệu

Bài demo này hướng dẫn tạo giao diện trong ASP MVC dựa trên một thiết kế là project html có sẵn (source code). Trường hợp các bạn chưa nắm kỹ thuật layout có thể tham khảo bài này. Trong ASP MVC (cụ thể MVC 4) cho phép sử dụng file cshtml làm file template. Tuy nhiên trong project html giao diện không chỉ được thiết kế trong file html mà nó còn phụ thuộc vào cấu trúc layout trong file css và các hình ảnh liên quan do đó chúng ta nên chọn một cấu trúc file sao cho hợp lý nhất. Trong bài demo này tôi chọn phương án tạo file đặt tên Tainguyen sau đó copy tất cả các file/folder liên quan bỏ vào Tainguyen. Lúc này đường dẫn trong file html đã bị thay đổi nên các bạn sửa lại cho phù hợp.

II. Thực hiện

1. Hướng dẫn

Bước 1: khởi động visual studio (trong bài này phiên bản là 2013) -> chọn menu file -> chọn project (lưu ý: không phải chọn website như asp truyền thống) -> chọn ASP.NET MVC 4 Application -> chọn Empty.
Bước 2: tạo thư mục Tainguyen cùng cấp với các thư mục model, view, controler. Chép tất cả tài nguyên và các file liên quan trong project html vào thư mục Tainguyen
Bước 3: trong thư mục view tạo thư mục shared, trong thư mục shared tạo file cshtml để làm file template. Dĩ nhiên bạn phải copy code trong file html của project html và dán vào file template, lưu ý sửa lại các đường dẫn tham chiếu đến file css hay javascript vì cấu trúc đã bị thay đổi.

2. Video chi tiết

Video mô tả chi tiết:Chúc bạn may mắn.