Tạo hàm băm MD5 trong Java

Yêu cầu:


Xây dựng hàm băm MD5 trong Java đồng bộ với hàm băm MD5 trong PHP

Thực hiện

I. Tổng quan

Trong một số trường hợp, việc triển khai hệ thống phần mềm như hệ thống bán hàng qua mạng đôi khi yêu cầu một hệ thống kết hợp giữa Website và ứng dụng phần mềm. Chúng ta thường băm mật khẩu để đảm bảo an toàn, ở Website ta thường dùng MD5 vậy thì trên Java chúng ta cũng phải có một hàm MD5 đúng như vậy. Vậy bài toán đặt ra ở đây là xây dựng một hàm MD5 trong Java với kết quả băm trùng khớp kết quả băm từ hàm MD5 trong PHP.

II. Thực hiện

1. Chuẩn bị môi trường lập trình Java

Để lập trình Java chúng ta phải đảm bảo hai yếu tố: một là phần mềm soạn thảo chúng ta có thể sử dụng Netbean, Jcreater, Ellipsis... trong bài thực hành này tôi sử dụng Netbean; hai là Java Run Time. Tất cả đều có thể download được từ trang Web của Oracle.

2. Thực hiện

  • Bước 1: trong Netbean tạo project đặt tên tùy ý, trong bài thực hành này đặt tên md5
  • Bước 2: tìm kiếm một hàm băm có sẵn trên mạng, có thể dùng từ khóa md5 in java
  • Bước 3: copy source code tìm được vào project, tiến hành băm thử chuỗi 123456
  • Bước 4: kiểm tra kết quả băm cùng một giá trị giữa hàm MD5 trong PHP và hàm MD5 trong Java mới xây dựng, nếu kết quả trung nhau là thành công.
Lưu ý: việc băm mật khẩu thông thường để tránh việc dò ngược lại mật khẩu bằng phương pháp tra từ điển người ta thường tìm mọi cách làm tăng độ phức tạp của hàm băm, để hiểu rõ hơn bạn nên thường xuyên theo dõi mục Bảo mật tại Website này.

3. Video mô tả chi tiết
Chúc học tốt.