Thông báo lịch ôn thi CCA cho những em rớt lần 1 ngày thi 18/11/16

Thông báo các em thi chứng chỉ A bị rớt lần 1 ôn thi lần 2 tại phòng H3.1 lúc 18h00, thứ 4 ngày 24/08/2016