Thông báolịch ôn thi cho các em thi rớt chứng chỉ A lần 1 ngày thi 01-10-2016

Thông báo các em học lớp tôi hướng dẫn thi rớt lần 1 ôn thi vào tối thứ 5 ngày 06/10/2016 lúc 6h00 tại phòng B1.11.