PHP bài 1

Yêu cầu bài tập:

Cài đặt môi trường lập trình PHP, viết ứng dụng đầu tiên xuất ra chữ hello world.

Thực hiện:

I. Giới thiệu môi trường thực thi ứng dụng PHP

Để triểu khai môi trường lập trình web bằng PHP & MySQL yêu cầu hệ thống phải được cài PHP, MySQL và Apache. Dĩ nhiên ai cũng biết để triển khai hệ thống thực sự thì người học PHP cần phải có ít nhất một hosting. Hiện nay có rất nhiều nơi cung cấp host free nhưng tôi khuyên các bạn nên mua một cái host để thực tập, điểm lôi cuốn của ngành công nghệ thông tin là thấy sản phẩm kỹ thuật ngay lập tức ngoài ra những gì chúng ta học được, làm được thì mãi mãi sẽ là của chúng ta. Một khi bạn đã viết được một trang web thì việc trang web thứ hai hay nhiều hơn nữa là chuyện thời gian mà thôi.
Việc cài đặt PHP, MySQL, Apache các bạn có thể download từng phần (tìm trên internet) hoặc có thể cài một trong các gói cài đặt đã được tích hợp tất cả các phần mềm trên là Wampserver hoặc Xampserver.

II. Cài đặt môi trường lập trình PHP

Trong bài này phần mềm được sử dụng là Wampserver.
Bước 1: download Wampserver - link download
Bước 2: giải nén và tiến hành cài đặt Wampserver
Bước 3: chạy Wampserver, xuất hiện biểu tượng sau là thành công:

biểu tượng wamp

III. Viết chương trình PHP đầu tiên

Ngoài việc máy tính phải đảm bảo môi trường chạy ứng dụng PHP, bạn cần phải có công cụ hỗ trợ viết code, bạn có thể dùng Netbean, Notepad, Dreamweaver... trong bài tập này tôi sẽ dùng Dreamweaver để làm công cụ viết code.

1. Tạo site

Đầu tiên bạn phải tạo site để dễ dàng quản lý code cũng như tài nguyên trong site của bạn, site được đặt ở đâu? đối với viết code client thì bạn có thể đặt bất kỳ đâu trong máy tính nhưng đối với code server PHP thì bạn phải đặt trong thư mục www (đối với Xampserver bạn đặt trong thư mục htdocs). 

2. Tạo file PHP

Sau khi đã có site bạn tiến hành tạo trang PHP (chính là file chính chạy ứng dụng web của bạn) bằng cách chọn file -> new -> chọn loại file là PHP -> lưu lại thành tên bất kỳ. Trường hợp bạn muốn trang web đang tạo được chạy như trang chủ thì bạn lưu lại đặt tên index.php.

3. Viết code

Code PHP được đặt trong cập dấu   hoặc các cập dấu khác bạn có thể tìm thêm trên mạng. Đoạn chương trình xuất ra chữ hello world như sau:
echo 'hello world';
?>

4. Chạy chương trình

Click chuột vào biểu tượng Wampserver -> chọn localhost sẽ thấy biểu tượng project bạn đang xây dựng -> click vào project để chạy file PHP chương trình của bạn.

5. Video hướng dẫn chi tiếtChúc học tốt.